Deze website gebruikt verschillende soorten cookies. U kunt meer informatie over het gebruik van cookies vinden in onze cookie policy. U kunt op elk tijdstip de cookie-instellingen aanpassen via uw browser instellingen. Door verder gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met deze cookie policy.

Accepteer

Inschrijven nieuwsbrief

Geef hieronder uw emailadres op en ontvang onze nieuwsbrieven automatisch in uw mailbox!

Inschrijven nieuwsbrief

Specialisaties

Fiscaal recht

Fiscaal advies

 • Fiscaal advies inkomstenbelasting, btw, registratie- en successierechten, voorheffingen, leegstandsheffing
 • Rulingpraktijk
 • Fiscale montage vastgoedinvesteringen (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, onroerende leasing, btw eenheid)
 • Internationale fiscaliteit
 • Innovatiefiscaliteit

Fiscale geschillen

 • Fiscale geschillen
 • Begeleiding vanaf fiscale controle in samenwerking met cijferberoeper, over de administratieve fase tot de gerechtelijke fase
 • Fiscale bemiddeling
 • Regularisaties
 • Fiscaal strafrecht en minnelijke schikking

Herstructureringen

 • Herstructurering van vermogensbestanddelen binnen (groepen van) vennootschappen
 • Oprichting holding, kapitaalvermindering, (partiële) splitsingen, fusies, dividenduitkeringen, ...
 • Management structuren

Vermogensplanning

 • Successieplanning met maatschap/stichting, schenking, bankgift, ...
 • Planning en overdracht familiebedrijven
 • Familiale regelingen
 • Buitenlands vastgoed
 • Vereffening-verdeling na echtscheiding en overlijden, alsook bemiddeling bij geschillen in dit verband

Ondernemingsrecht

Handels- en economisch recht

 • Handelscontracten
 • Distributie en agentuur
 • Aansprakelijkheden en verzekering
 • Intellectuele rechten en eigendom
 • Post-acquisitiebetwistingen
 • ICT en e-commerce
 • GDPR

Vennootschapsrecht

 • Oprichting van vennootschappen
 • Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Betwistingen tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders
 • Toetreding, uittreding, en uitsluiting van aandeelhouders
 • Vereffening van vennootschappen

Ondernemingen in moeilijkheden

 • Procedure gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • Faillissement
 • Beslag en gedwongen uitvoering
 • Pand, zekerheden en waarborgregelingen

Vastgoed

 • Koop - verkoop
 • Erfpacht, opstal, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten
 • (Handels)huur
 • Aanneming
 • Mede-eigendom

Overnames

 • Begeleiden van voorafgaande besprekingen/onderhandelingen
 • Overnamerijp maken van het te verkopen bedrijf (bv. afsplitsen vastgoed, overtollige cash, ...)
 • Opmaak van letters of intent, non disclosure agreements, ...
 • Begeleiden en/of uitvoeren van de due diligence
 • Overnamecontracten op maat
 • Fiscale montage overname
 • Montage overnamefinanciering
 • Familiale overdrachten

Familiaal (vermogens)recht

 • Vermogensrechtelijke aspecten echtscheidingen (vereffening verdeling huwvermogen, afrekeningen met betrekking tot vennootschappen in het huwvermogen of het eigen vermogen van de ex-partners, vennootschapsgeschillen)
 • Familiale aspecten echtscheidingen (regeling omtrent kinderen, verblijf gezinswoning, onderhoudsgelden, …)
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Vereffening-verdeling nalatenschappen
 • Betwistingen rond schenkingen, testamenten en erfregelingen
 • Bemiddeling in echtscheidingen en erfenisbetwistingen
 • Successieplanning in private vermogens (bancaire portefeuilles, kunstverzamelingen, oldtimers, …)
 • Huwelijkscontract, erfovereenkomst en testament

Familiaal (vermogens)recht

 • Vermogensrechtelijke aspecten echtscheidingen (vereffening verdeling huwvermogen, afrekeningen met betrekking tot vennootschappen in het huwvermogen of het eigen vermogen van de ex-partners, vennootschapsgeschillen)
 • Familiale aspecten echtscheidingen (regeling omtrent kinderen, verblijf gezinswoning, onderhoudsgelden, …)
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Vereffening-verdeling nalatenschappen
 • Betwistingen rond schenkingen, testamenten en erfregelingen
 • Bemiddeling in echtscheidingen en erfenisbetwistingen
 • Successieplanning in private vermogens (bancaire portefeuilles, kunstverzamelingen, oldtimers, …)
 • Huwelijkscontract, erfovereenkomst en testament