Deze website gebruikt verschillende soorten cookies. U kunt meer informatie over het gebruik van cookies vinden in onze cookie policy. U kunt op elk tijdstip de cookie-instellingen aanpassen via uw browser instellingen. Door verder gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met deze cookie policy.

Accepteer

Inschrijven nieuwsbrief

Geef hieronder uw emailadres op en ontvang onze nieuwsbrieven automatisch in uw mailbox!

Inschrijven nieuwsbrief

Specialisaties

Fiscaal recht

Fiscaal advies

  • Fiscaal advies inkomstenbelasting, btw, registratie- en successierechten, voorheffingen, leegstandsheffing
  • Rulingpraktijk
  • Fiscale montage vastgoedinvesteringen (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, onroerende leasing, btw eenheid)
  • Internationale fiscaliteit
  • Innovatiefiscaliteit

Fiscale geschillen

  • Fiscale geschillen
  • Begeleiding vanaf fiscale controle in samenwerking met cijferberoeper, over de administratieve fase tot de gerechtelijke fase
  • Fiscale bemiddeling
  • Regularisaties
  • Fiscaal strafrecht en minnelijke schikking

Herstructureringen

  • Herstructurering van vermogensbestanddelen binnen (groepen van) vennootschappen
  • Oprichting holding, kapitaalvermindering, (partiĆ«le) splitsingen, fusies, dividenduitkeringen, ...
  • Management structuren

Vermogensplanning

  • Successieplanning met maatschap/stichting, schenking, bankgift, ...
  • Planning en overdracht familiebedrijven
  • Familiale regelingen
  • Buitenlands vastgoed
  • Vereffening-verdeling na echtscheiding en overlijden, alsook bemiddeling bij geschillen in dit verband

Ondernemingsrecht

Handels- en economisch recht

  • Handelscontracten
  • Distributie en agentuur
  • Aansprakelijkheden en verzekering
  • Intellectuele rechten en eigendom
  • Post-acquisitiebetwistingen
  • ICT en e-commerce
  • GDPR

Vennootschapsrecht

  • Oprichting van vennootschappen
  • Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Betwistingen tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders
  • Toetreding, uittreding, en uitsluiting van aandeelhouders
  • Vereffening van vennootschappen

Ondernemingen in moeilijkheden

  • Procedure gerechtelijke reorganisatie (WCO)
  • Faillissement
  • Beslag en gedwongen uitvoering
  • Pand, zekerheden en waarborgregelingen

Vastgoed

  • Koop - verkoop
  • Erfpacht, opstal, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten
  • (Handels)huur
  • Aanneming
  • Mede-eigendom

Overnames

  • Begeleiden van voorafgaande besprekingen/onderhandelingen
  • Overnamerijp maken van het te verkopen bedrijf (bv. afsplitsen vastgoed, overtollige cash, ...)
  • Opmaak van letters of intent, non disclosure agreements, ...
  • Begeleiden en/of uitvoeren van de due diligence
  • Overnamecontracten op maat
  • Fiscale montage overname
  • Montage overnamefinanciering
  • Familiale overdrachten